Αρχές και Φιλοσοφία Ακαδημίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Κουλτούρα- Εκπαίδευση – Ανταγωνισμός – Διασκέδαση – Μαθητική Πρόοδος

ΟΡΑΜΑ:

1 . Δημιουργία παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

2. Προώθηση παικτών στην Α’ Ομάδα, στις Προεθνικές και Εθνικές Ομάδες καθώς και στο Επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

3. Διασκεδαστικό παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Ήθος, Αρχές, Αξίες, Μαθητική Πρόοδος.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Διαμορφώνεται από την Ιστορία του Συλλόγου, την Διοίκηση ,τους Οικονομικούς φορείς της περιοχής , τους Φιλάθλους, το brand name του Συλλόγου κ.α.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Θα δημιουργηθεί ένας ρεαλιστικός τρόπος λειτουργίας που θα στηρίζεται σε σύγχρονα ποδοσφαιρικά πρότυπα και σε ένα ενιαίο προπονητικό πρόγραμμα με την ίδια φιλοσοφία που θα το διέπουν βασικές αρχές και κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο στόχος της συγκεκριμένης φιλοσοφίας θα είναι προσανατολισμένος στην σύγχρονη εκμάθηση του αντικειμένου και την δημιουργία ολοκληρωμένης προσωπικότητας του αθλητή, με σκοπό την σωστή επιλογή, ανάπτυξη και αποτελεσματική και αξιοποίηση των ταλέντων.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Η στελέχωση των επιμέρους αγωνιστικών τμημάτων θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια τόσο στους προπονητές που θα πρέπει να έχουν δίπλωμα ΟΥΕΦΑ και επιστημονική κατάρτιση, όσο και στους παίκτες καθώς και στο υπόλοιπο στελεχιακό δυναμικό( Γυμναστής, Φυσιοθεραπευτής, Γιατρός κ.α.) που θα υποστηρίζει την λειτουργία της Ακαδημίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η δομή και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα στηρίζεται σε ένα ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης και προπόνησης ανάλογα πάντα με την ηλικία και το επίπεδο των παικτών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι βασικοί μας στόχοι είναι να αναπτυχθούν σε υψηλό επίπεδο συγκεκριμένα αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά στοιχεία των παικτών ( Αγωνιστική ευφυΐα, Προσωπικότητα, Ομαδικό πνεύμα, Αγωνιστική πειθαρχία, Ατομική βελτίωση, Ταχύτητα σκέψης και ενέργειας κ.α.) που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα των παικτών καθώς και το επίπεδο των επιμέρους ομάδων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Η υλοποίηση του προγράμματος θα επιτευχθεί με τον σωστό Προγραμματισμό την Οργάνωση, την Στελέχωση, την Συνέπεια, τον Έλεγχο, την αντικειμενική Αξιολόγηση και την πιστή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας, όπως αυτοί θα πιστοποιούνται και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ακαδημίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πορεία της εκτέλεσης του περιεχομένου του ετήσιου προπονητικού προγράμματος, θα ελέγχεται και θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την πιστή εφαρμογή του. Θα υπάρχει η δυνατότητα αν επιβάλλεται, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

 

Χορηγοί